• (thực vật học) typhonium
  Costus
  Gratin
  Cơm đóng chóc đáy nồi
  le riz qui forme un gratin au fond de la marmite
  Émerger ; se dresser
  chóc đầu lên mặt nước
  poissons qui émergent par sa tête à la surface de l'eau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X