• (thực vật học) grappe
  Chùm nho
  grappe de raisins
  Faisceau; panache; trousseau; gerbe
  Chùm tia sáng
  faiceau lumineux
  Chùm lông
  panache de plumes
  Chùm chìa khoá
  trousseau de clefs
  Chùm đạn
  gerbe de balles
  Chùm tia nước
  gerbe d'eau
  chùm ba
  (âm nhạc) triolet
  chùm bốn
  (âm nhạc) quartelet
  chùm hai
  (âm nhạc) duolet
  chùm sáu
  (âm nhạc) sixtolet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X