• Nous (quand des amis se parlent entre eux)
    Chúng mình sẽ viết thư cho nhau
    nous nous écrirons

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X