• Fourche
  Chĩa hai răng
  fourche à deux dents
  Harpon
  Đánh bằng chĩa
  pêche au harpon
  Braquer; diriger; pointer
  Chĩa súng lục vào ai
  braquer son révolver sur quelqu'un
  Chĩa đèn pin vào tối
  diriger sa torche électrique vers un coin noir
  Chĩa ngọn giáo vào ai
  pointer la lance sur quelqu' un
  chĩa mũi giùi
  diriger son attaque sur ; diriger l'offensive sur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X