• (động vật học) (cũng nói chạch đồng) misgurnus
  bao giờ chạch đẻ ngọn đa
  quand les poules auront des dents
  lươn ngắn lại chê chạch dài
  c'est le poêle qui se moque du chaudron
  lẩn như chạch
  échapper comme une anguille

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X