• Se remuer pour régler une affaire
  chạy việc cho anh
  il se remue pour régler une affaire de son frère
  Chercher du travail; chercher un emploi
  Chị ấy chạy việc đâu ?
  où cherche-t-elle du travail  ?
  Obtenir de bons résultats
  Làm chạy việc
  obtenir de bons résultats dans son travail

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X