• Accepter ; agréer ; accéder à ; admettre; adopter
  Chấp nhận một điều kiện
  accepter une condition
  Chấp nhận đơn
  agréer une demande ; accéder à une demande
  Chấp nhận một nguyên tắc
  admettre un principe
  Chấp nhận một đề nghị
  adopter une proposition
  chấp nhận được
  inaceptable ; inadmissible
  Điều kiện không chấp nhận được
  ��condition inacceptable ; condition inadmissible

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X