• Faire antichambre; attendre longuement
  Être aux côté de
  Trong khi ông cụ ốm con cái luôn luôn chầu chực để phục dịch
  pendant sa maladie , ses enfants sont toujours à côté pour le soigner

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X