• Trop lent; lambin
  Thanh niên chậm chạp
  jeune mais trop lent
  Làm việc chậm chạp
  travailler de fa�on trop lente ; travailler lentement
  chậm chạp hơn lười
  il est plus lambin que paresseux
  người chậm chạp
  lambin ; tra†nard

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X