• (ít dùng) rassembler
  Chắp nối các bộ phận sườn nhà
  rassembler les pièces d' une charpente
  Renouer
  Chắp nối tình bạn
  renouer les liens d' amitié

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X