• Se déclarer impuissant; s'avouer incapable
    Trong những điều kiện như thế tôi xin chịu phép thôi
    dans ces conditions , je me déclarerais impuissant

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X