• Contester; disconvenir
  Chối cãi một sự việc
  contester un fait
  Tôi không chối cãi rằng điều đó
  je ne disconviens pas que cela soit
  không thể chối cãi
  sans conteste

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X