• Contenir; renfermer; receler
  Tủ chứa đựng quần áo
  armoire contenant du linge
  Hòm chứa đựng giấy tờ
  caisse renfermant des papiers
  Chứa đựng một điều ẩn
  receler un mystère

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X