• Fois; tour; voyage
  Chuyến này tôi sẽ cố đến thăm anh
  cette fois-ci , je tâchrai de venir vous voir
  Chuyến đi xa
  tour de voyage
  Người lái xe đã đi hai chuyến xe
  le chauffeur a fait deux voyages
  chuyến đi
  l'aller
  chuyến hàng
  cargaison
  chuyến tàu
  train
  Tôi đợi chuyến tàu hai giờ
  ��j'attends le train de deux heures
  chuyến thám hiểm
  expédition
  chuyến thư
  courrier
  chuyến về
  le retour

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X