• Il n'est point facile
    Hồ dễ gặp được người phẩm giá như anh ấy
    il n'est point facile de rencontrer une personne de sa valeur

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X