• Clairsemé; sporadique
  Dân lác đác
  population clairsemé
  Phản ứng lác đác
  réactions sporadiques
  Goutte à goutte; un à un
  Mưa rơi lác đác
  la pluie tombe goutte à goutte
  rụng lác đác
  des feilles qui tombent une à une

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X