• Tomber
  Mưa rơi
  la pluie tombe
  Rơi vào cảnh bần cùng
  tomber dans la misère
  Rơi vào tay giặc
  tomber aux mains de l'ennemi
  Laisser couler; verser
  Rơi nước mắt
  verser des larmes
  Perdre; égarer
  Tôi rơi mất tiền
  j'ai perdu mon portefeuille

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X