• Rusé; retors; matois; madré; finaud
  Láu như con cáo già
  rusé comme un vieux renard
  Một kẻ láu
  un type retors
  láu
  une petite madrée
  Phải láu lắm mới làm thế
  il faut être bien finaud pour le faire
  láu tôm láu
  (sens plus fort)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X