• Embrouillé; embêtant
  Tình hình lôi thôi
  situation embrouillée
  Việc lôi thôi
  affaire embêtante
  En désordre
  Quần áo lôi thôi
  vêtements en désordre
  lôi thôi lốc thốc
  très en désordre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X