• Se jeter avec violence ; pénétrer violemment ; frapper violemment.
  Gió thốc vào nhà
  vent qui pénètre violemment dans la maison ;
  Sóng thốc vào chân đê
  flots qui frappent violemment la base de la digue.
  Violemment ; impétueusement.
  Đánh thốc vào đồn địch
  attaquer impétueusement un poste ennemi
  thông thốc
  (redoublement ; sens plus fort).
  Gió thổi thông thốc vào nhà
  ��vent qui pénètre impétueusement dans la maison.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X