• Comme une masse inerte
  Để cái tủ trước mắt
  poser une armoire comme une masse inerte devant les yeux
  À l'improviste
  Ông ấy đến
  il vient à l'improviste

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X