• S'affaisser; se tasser; fuir
  Đất lún dưới bước chân
  sol qui fuit sous nos pas
  Đất đã lún xuống
  le sol s'est affaissé
  Enfoncer
  Lún vào bùn
  enfoncer dans la vase

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X