• Domaine; sphère; secteur; terrain
  Lĩnh vực văn học
  domaine de la littérature
  Lĩnh vực chính trị
  sphère de la politique
  Lĩnh vực kinh tế
  secteur économique
  Lĩnh vực tâm
  terrain de la psychologie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X