• Enlever
  Họ đã lấy mất cái tủ rồi
  on a enlevé l'armoire
  Voler; chiper
  kẻ đã lấy mất cái của tôi
  quelqu'un a volé mon chapeau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X