• Faute ; tort ; égarement
  Đó lầm lỗi của tôi
  c'est ma faute
  Sửa chữa lầm lỗi
  réparer un tort
  Lầm lỗi của tuổi trẻ
  les égarements de la jeunesse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X