• Réparer.
  Sửa mặt đường
  réparer une chaussée;
  Sửa lỗi
  réparer une faute.
  Corriger; rectifier.
  Sửa tính xấu
  corriger son mauvais caractère;
  Sửa bản in thử
  corriger les épreuves d'imprimerie ;
  Sửa một câu cho đúng
  rectifier une phrase.
  Retoucher.
  Sửa kính ảnh
  retoucher un cliché photographique;
  Sửa chiếc áo vét cho vừa số đo
  retoucher une veste.
  Régler.
  Sửa đồng hồ cho đúng giờ
  régler une montre.
  Rajuster; arranger.
  Sửa lại ca-vát
  rajuster sa cravate;
  Sửa lại mái tóc
  arranger sa chevelure.
  (thông tục) donner une raclée.
  Sửa cho một trận
  donne-lui une raclée!
  sửa túi nâng khăn
  (từ cũ, nghĩa cũ) servir (son mari) avec dévouement.
  Préparer.
  Sửa bữa cỗ
  préparer un festin.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X