• Remuer; secouer; agiter; ébranler
  Chiếc răng lung lay
  dent qui remue
  Gió lung lay cành cây
  vent qui agite les branches d'arbres
  Niềm tin bị lung lay
  conviction qui est ébranlée

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X