• Affiner
  Luyện sắt
  affiner le fer
  Exercer; préparer; dresser
  Luyện quân
  exercer les soldats
  Luyện học sinh đi thi
  préparer les élèves à un examen
  Élaborer ; distiller
  Luyện nhựa
  élaborer la sève
  Ong luyện mật
  abeille distille du miel
  (thực vật học) élaboré
  Nhựa luyện
  sève élaborée

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X