• Moustiquaire, rideau
  Ngủ trong màn
  dormir sous une moustiquaire
  Màn cửa sổ
  rideau de fenêtre;
  Màn khói
  rideau de fumée;
  Hạ màn
  (sân khấu) baisser le rideau
  Voile
  Màn sương
  voil de brume;
  Màn hầu
  (giải phẫu học) voile du palais
  (sân khấu) scène
  Màn kịch
  scène de théâtre
  màn trời chiếu đất
  loger à la belle étoile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X