• Battre; fouler
  Nện sắt trên đe
  battre le fer sur l'enclume
  Gót giày nện trên vỉa
  des semelles qui battent le trottoir
  Nện dạ
  (kỹ thuật) fouler du drap
  (thông tục) flanquer une pile; rosser; cogner
  Nện cho một trận
  flanque-lui une pile
  Thôi đi không tao lại nện cho bây giờ
  arrête, ou je te cogne!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X