• Irrité
  Quạt thóc xong nhặm mắt
  avoir les yeux irrités après avoir tararé le paddy
  Prompt; rapide
  Nhặm chân tôi trước bạn
  avoir le pas rapide et arriver avant son ami

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X