• Faire valoir; rendre plus éclatant
  Phát huy tinh thần yêu nước
  faire valoir de patriotisme
  Faire sentir
  Biện pháp đã phát huy tác dụng
  mesure qui a fait sentir ses effets

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X