• Minute
  Hai giờ năm phút
  deux heures cinq minutes
  Ba độ mười hai phút
  trois degrés douze minutes
  Instant; moment
  Phút đã biến đi
  dispara†tre à l'instant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X