• Rayon, sphère, cercle
  Phạm vi hoạt động
  rayon d'action, sphère d'activité
  Mở rộng phạm vi giao thiệp
  étendre le cercle de ses relations
  Étendue
  Phạm vi quyền lực
  étendue du pouvoir
  Ressort
  Cái đó thuộc phạm vi y học
  c'est du ressort de la médecine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X