• (giải phẫu học) bronche
  bệnh phế quản
  bronchopathie
  Chảy máu phế quản
  ��bronchectasie
  Hẹp phế quản
  ��bronchosténose
  Sỏi phế quản
  ��broncholithe
  Viêm phế quản
  ��bronchite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X