• Sang
  Sự chuyền máu
  transfusion de sang;
  Hi sinh đến giọt máu cuối cùng
  donner la dernière goutte de son sang;
  Nhúng tay vào máu
  tremper ses mains dans le sang
  Tempérament; penchant; passion
  máu cờ bạc
  avoir la passion des jeux d'argent
  máu chảy ruột mềm
  le sang appelle le sang;
  uống máu không tanh
  buveur de sang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X