• Servir
  Phục vụ tổ quốc
  servir sa patrie
  Phục vụ khách hàng
  servir ses clients
  Phục vụ một ý đồ
  servir un dessein
  Prendre soin de s'occuper de
  Phục vụ người bệnh
  prendre soin d'un malade

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X