• (nhiếp ảnh; điện ảnh) film
  Cuộn phim
  un rouleau de film
  Phim tài liệu
  film documentaire
  Phim màu
  film en couleurs
  khoa phim ảnh
  filmologie
  viện liệu phim
  filmothèque

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X