• Tempête
  Cơn phong ba trong tâm trí
  une tempête sous un crâne
  Rage; colère
  Nổi cơn phong ba
  se mettre en rage
  (nghĩa bóng) vicissitudes
  Cuộc đời phong ba
  vie pleine de vicissitudes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X