• Prendre avec un crochet
  Quèo trái cây
  prendre des fruits avec un crochet
  Accrocher la jambe (de quelqu'un pour le faire tomber)
  Quèo cho ai ngã
  accrocher la jambe de quelqu'un pour le faire tomber
  cái quèo chân
  croc en-jambe; croche-pied; croche patte
  Xem cứng quèo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X