• Décisif
  Giờ phút quyết liệt
  heure décisive
  Trận quyết liệt
  un combat décisif; un combat acharné
  Énergiques
  Biện pháp quyết liệt
  mesures énergiques

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X