• Fixer; réglementer
  Quy định chế độ công tác
  fixer (réglementer) le régime de travail
  Quy định giá
  réglementer les prix
  (y học) prescrite
  Quy định một chế độ ăn
  prescrire un régime alimentaire
  (luật) stipuler
  Hợp đồng quy định rằng
  le contrat stipule que
  Prescriptions; dispositions
  Những quy định của pháp luật
  les prescriptions de la loi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X