• Tous en même temps
  Thầy vào lớp học sinh răm rắp đứng dậy chào
  le professeur entre , les élèves se lèvent tous en même temps pour le saluer
  Au doigt et à loeil
  Điều khiển bắt theo răm rắp
  meneur au doigt et à loeil
  Răm rắp nghe theo
  obéir au doigt et à loeil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X