• Rien que; tout; tous
  Hoa quả bán chợ rặt những cam
  on ne trouve rien que des oranges (comme fruits vendus) au marché
  Rặt như nhau cả
  tous semblables; tous identiques

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X