• Rogner
  Rẻo tấm da cho vuông vắn
  rogner une pièce de cuir pour rectifier son contour
  Retaille; rognure
  Rẻo giấy
  rognures de papier
  Rẹo dạ
  rognures de drap
  Rẻo da
  retailles de cuir
  Bande de terre étroite
  Rẻo đất ven sông
  bande de terre étroite au bord d'une rivière
  Longer
  Rẻo theo bờ sông
  longer le bord d'une rivière

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X