• S'agiter; s'affairer
  Chuẩn bị hành rộn lên
  s'affairer à faire ses bagages
  Avoir par-dessus la tête
  Công việc rộn lắm
  avoir du travail par-dessus la tête

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X