• (địa phương) như sờ mó
  Đừng rờ vào đấy!
  n'y touchez pas!
  Chơi suốt ngày không rờ đến sách vở
  s'amuser toute la journée sans toucher à ses livres et cahiers

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X