• Isolé
  Hiện tượng riêng lẻ
  phénomène isolé
  Séparément; à l'écart
  Nhận định riêng lẻ từng sự việc
  juger séparément les faits
  Pour son propre compte (sans faire partie d'une coopérative)
  Làm ăn riêng lẻ
  travailler pour son propre compte (sans faire partie d'une coopéraitive)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X