• Sous la main.
    Sẵn tay đưa hộ tôi cuốn sách
    passez-moi le livre que vous avez sous la main.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X