• Correspondre.
  Phần cuối bài nói phải tương ứng với phần đầu
  la fin du discours doit correspondre au commencement.
  Correspondant.
  ý tương ứng
  idées correspondantes.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X